CGA

Condiții Generale de Afaceri ale firmei Hörnschemeyer Dächer GmbH & Co. KG

§ 1 Domeniul de aplicare

1. Următoarele Condiții Generale de Afaceri se aplică tuturor tranzacțiilor juridice legate de operațiunile comerciale ale firmei Hörnschemeyer Dächer.

2. Condițiile de afaceri ale beneficiarului se aplică numai în cazul în care Hörnschemeyer Dächer le confirmă în mod expres în scris la încheierea contractului respectiv.

3. Pentru a fi valabile din punct de vedere juridic, comenzile, acordurile sau acordurile colaterale, asigurările și modificările contractelor trebuie să fie confirmate în scris.

4. La toate contractele de prestări servicii, oferta, caietul de sarcini și bazele serviciilor se consideră că au fost convenite în mod obligatoriu, chiar și în lipsa unui acord scris, precum și normele relevante recunoscute ale tehnologiei de construcție, astfel cum sunt stabilite în normele tehnice ale domeniului comercial german de acoperișuri, inclusiv în ghidurile și indicațiile privind acoperișurile plate, precum și în procedurile germane de contractare în construcții (VOB), părțile A, B și C, în versiunea aplicabilă la momentul încheierii contractului.

5. Toate ofertele firmei Hörnschemeyer Dächer se pot modifica.

6. Mostrele anexate ofertelor sunt considerate ca fiind mostre medii din punct de vedere al calității, dimensiunilor și culorii și rămân în proprietatea firmei Hörnschemeyer Dächer. Desenele, calculațiile, calculele de masă și de suprafață sunt stabilite conform cunoștințelor noastre, nu sunt obligatorii în general, sunt și rămân proprietatea firmei Hörnschemeyer Dächer și nu pot fi utilizate în niciun alt scop fără acordul acesteia.


§ 2 Prețuri

1. La toate aceste prețuri menționate se adaugă TVA la nivelul aplicabil.

2. Chiar și în cazul în care se stabilește un preț fix, Hörnschemeyer Dächer are dreptul să includă în calcul prețul materialelor valabil în ziua livrării. În cazul în care, în cadrul unui preț convenit în combinație cu o perioadă de livrare, prețurile furnizorului preliminar pentru produsul comandat, costurile de producție sau de prelucrare sau de procesare în timpul perioadei de livrare se măresc, Hörnschemeyer Dächer are dreptul de a adapta prețul total în mod corespunzător. Același lucru este valabil și pentru consumatorii finali, dacă serviciul nu trebuie furnizat în termen de patru luni de la încheierea contractului.

3. Toate prețurile sunt valabile cu livrare gratuită la locul de recepție sau pe șantierul de construcții, pe baza încărcăturilor și a transporturilor. Toate datele privind transportul nu prezintă caracter obligatoriu.

4. Livrarea gratuită pe șantier înseamnă livrarea fără descărcare de către furnizor, precum și un punct de livrare accesibil care poate fi parcurs cu un vehicul de marfă greu încărcat. În cazul poleiului, al gheții, al căderii zăpezii și al unui vehicul tractor, trebuie achitate costuri suplimentare de către beneficiar. Descărcarea trebuie să se efectueze fără întârziere și în mod corespunzător de către un număr suficient de lucrători care trebuie să fie angajați de către beneficiar. În calcul intră timpul de repaus și timpul de așteptare. Nu se realizează transportarea în interiorul clădirii.


§ 3 Termene de livrare și de execuție, răspundere

1. Începutul și durata executării serviciilor care urmează să fie furnizate, precum și termenele de livrare și de finalizare necesită un acord scris explicit. Consecințele unei situații de forță majoră, în special grevă, carantină, tulburări sociale sau altele asemenea, împiedică respectarea termenelor convenite cel puțin pe durata acestor perturbări. În caz de imposibilitate ca urmare a unui caz de forță majoră, firma Hörnschemeyer Dächer este scutită de obligația de livrare, fără a achita despăgubiri.

2. În cazul unor probleme de livrare cauzate de către producător sau de către furnizor a sistemelor fotovoltaice sau a accesoriilor acestora, firma Hörnschemeyer Dächer nu este răspunzătoare, în special, pentru daunele cauzate de întârzierile în timp sau de limitările de transport.

3. Întârzierea recepției de către beneficiar conferă dreptul de retragere din contract sau de a solicita despăgubiri. Fără a aduce atingere drepturilor suplimentare, firma Hörnschemeyer Dächer are dreptul de a solicita 15% din suma netă a comenzii, plus TVA, ca despăgubire forfetară. Beneficiarul are dreptul de a dovedi că nu s-a produs niciun prejudiciu sau că s-a produs un prejudiciu semnificativ mai mic. În acest din urmă caz, beneficiarul trebuie să ofere despăgubiri pentru prejudiciul dovedit efectiv.

4. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, riscul de expediere din depozit, respectiv din fabrică, este transferat beneficiarului sau receptorului. În cazul preluării în regie proprie, beneficiarul trebuie să verifice dacă mărfurile au fost încărcate corect, iar deficiențele materiale trebuie, de asemenea, să fie raportate imediat în scris.

5. În cazul în care bunurile livrate se află în grija beneficiarului, riscul de deteriorare sau de distrugere este transferat asupra acestuia.

6. În cazul în care beneficiarul întârzie recepția, riscul de deteriorare, distrugere și pentru lucrarea începută și executată parțial sau integral, este transferat asupra sa.

7. Deteriorările de transport trebuie să fie notificate imediat furnizorului la livrare și înregistrate în scris, reclamațiile întârziate duc la pierderea drepturilor.

8. În cazul în care prestația principală constă în lucrări realizate cu macaraua și/sau de transport, în măsura în care aceste CGA nu stipulează altfel, se aplică prevederile legale pentru activitatea de transport de marfă, în special §§ 431 și următoarele. Răspunderea este limitată la 8,33 drepturi speciale de retragere per kilogram de bunuri deteriorate sau distruse. În cazul în care beneficiarul solicită o sumă mai mare de răspundere civilă, trebuie să se încheie un acord expres în acest sens înainte de acordarea contractului, iar costul asigurării corespunzătoare va fi suportat de contractant.§ 4 Plată

1. Facturile, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris, sunt plătibile imediat după primire, fără reducere.

2. Beneficiarul, chiar dacă a informat consumatorul final și a fost instruit în mod corespunzător, intră în întârziere la plată nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a fost primită factura. Rata penalității de întârziere se calculează la 8 puncte procentuale, iar pentru consumatorii finali la 5 puncte procentuale peste rata dobânzii de bază. Facturile sunt considerate corecte și recunoscute dacă nu vă sunt contestate în scris în termen de 30 de zile de la primire.

3. Plățile cu reducere se efectuează în termen de 12 zile lucrătoare de la prezentarea rapoartelor verificabile, în limita a 95% din prețul contractului. În cazul în care plățile în rate scadente nu sunt plătite la timp sau dacă incapacitatea de plată a beneficiarului devine evidentă, prestatorul are dreptul de a întrerupe toate lucrările, de a solicita garanții pentru lucrările efectuate și cele care urmează să fie efectuate, de a rezilia contractele existente în caz de refuz și de a emite factura finală pentru serviciile efectuate.§ 5 Garanții

1. Începând cu recepția parțială/totală se aplică perioada de patru ani, iar pentru reparații termenul de prescripție de doi ani prevăzut la articolul § 13 alineat 4 VOB/B. Împiedicarea și întreruperea cursului de prescriere se referă numai la partea de prestație care urmează să fie îmbunătățită în cadrul obligației de garanție.

2. În cazul lucrărilor de remediere, garanția se referă numai la prestația executată direct. În ceea ce privește suma, obligația de garantare este limitată la suma totală a comenzii.

3. În timpul perioadei de garanție, precum și în cadrul contractelor de întreținere, beneficiarul este obligat să notifice imediat firma Hörnschemeyer Dächer, cu condiția ca modificările, indiferent de tipul și amploarea acestora, să fie efectuate la lucrările executate de acesta sau direct la acoperiș. În caz de neexecutare a obligației de mai sus, nu există nicio garanție pentru lucrările efectuate sau pentru secțiunea respectivă a acoperișului.§ 6 Rezervarea dreptului de proprietate

1. Bunurile livrate rămân în proprietatea vânzătorului până la achitarea prețului de achiziție și până la rambursarea tuturor creanțelor care decurg din relația de afaceri. În cazul întârzierii efectuării plăților, firma Hörnschemeyer are dreptul de a retrage bunurile rezervate după notificare, cumpărătorul este obligat să restituie bunurile sau să permită returnarea acestora.

2. La prelucrarea împreună cu mărfurile care nu aparțin vânzătorului, vânzătorul achiziționează dreptul de coproprietate asupra noului bun în funcție de raportul dintre valoarea mărfurilor rezervate și cealaltă marfă în momentul prelucrării.

3. Dacă marfa rezervată este vândută de către cumpărător, singur sau împreună cu marfa care nu aparține vânzătorului, cumpărătorul va cesiona deja de acum creanța rezultată în urma revânzării, la valoarea mărfii rezervate, cu toate drepturile secundare asupra vânzătorului care acceptă această cesiune.§ 7 Locul de îndeplinire, jurisdicție

Între comercianții înregistrați cu drepturi depline este convenită competența instanței districtuale Osnabrück în calitate de jurisdicție. În caz contrar, se aplică jurisdicția locului de îndeplinire, în acest caz a șantierului.

În cazul în care una sau mai multe dintre dispozițiile de mai sus sunt sau devin invalide, acestea nu afectează validitatea celorlalte dispoziții. Dispoziția invalidă trebuie înlocuită cu o dispoziție efectivă care să realizeze, pe cât posibil, scopul economic urmărit anterior.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.